Over Voswiz

Hugo de Vos …

…eigenaar van Voswiz, is een creatieve en innovatieve denker die “out of de box” oplossingen verzint voor (geo)data-infrastructuur en organisatieversterking, met 12 jaar ervaring in advies en innovatie volgens privacy-by-design voor de (eerstelijns)zorg.

Op dit moment is Voswiz betrokken bij het ontwerpen van data-analyses en infrastructuur voor een lokaal kwaliteitskader voor de GGZ voor het UMCU, verschillende populatiegerichte- en ketenzorg projecten, en innovatieve verkenning van privacy-proof data-infrastructuur in de zorg.

Achtergrond

Studeerde tropische bodemkunde aan de Landbouw Universiteit Wageningen gericht op erosie en land gebruiksplanning. Hij werkte daarna bij de leerstoelgroep Technologie en Agrarische Ontwikkeling en in Costa Rica bij het IICA en verkreeg zijn PhD in Technologie Sociologie aan de Wageningen Universiteit in 2003. Na zijn promotie werkte hij met oa. MetaMeta en de WUR in diverse landen aan projecten over waterbeheer en landgebruiksplanning, als adviseur informatietechnologie en organisatieversterking.

Zorg

Vanaf 2006 startte Hugo onder de bedrijfsnaam Voswiz projecten in de Nederlandse gezondheidszorg, gericht op wijkgericht werken en informatieanalyse in (en door) de eerste lijn, en advies rond data-infrastructuur en privacy. Gaf onder andere advies over alternatieve methodes voor de DBC-data-infrastructuur in de GGZ die meer rekening houden met privacy en veiligheid van patiëntendata. In 2009 stopte hij zijn advieswerk in ontwikkelingslanden en richtte hij zich volledig op de Nederlandse gezondheidszorg. Hij richtte Proigia BV op, samen met Dolf Andringa, waarmee tussen 2010 en 2015 de vereniging Eerste Lijn in Cijfers werd ondersteund met data-analyses, volgens principes van privacy by design. Vanaf 2014 stapte Calculus BV in als investeerder bij Proigia, en begeleidde hij als directeur de integratie van Proigia in de Calculus softwareapplicatie en droeg bij aan een aantal interactieve dashboards voor huisartsen en zorggroepen.

In 2016 besloot hij als zelfstandig adviseur in Voswiz verder te gaan om nieuwe en innovatieve ideeën vorm te geven. Hij schreef oa zelfstandig een essay over privacy aspecten van de gemeentelijke decentralisaties, adviseerde Whitebox Systems (het nieuwe bedrijf voor veilige communicatie in de zorg), en deed een innovatieproject voor de Regiotafel Midden Nederland (2017) voor populatieanalyse en verkenning van mogelijkheden voor het leveren van maatwerk in de huisartsenpraktijk, samen met Springco en DISCvision. In 2018 ontwikkelde hij een proof of concept voor een systeem voor alternatieve kwaliteitsmonitoring voor de GGZ (UMCU) en is Voswiz betrokken bij verschillende datamanagement en infrastructuur initiatieven voor de eerstelijn.