Publicaties en papers

Vos de, H.J. (2018) De ontwikkeling van de ICT Gegevens-infrastructuur van de Overheid in relatie tot de 3 Gemeentelijke Decentralisaties in het Sociaal Domein. Essay over privacy in complexe data-infrastructuur. Voswiz, Wageningen, 1ste Concept – Juni 2018.

Vos de, H.J. (2018) Projectverslag Verkenning Monitoring voor kwaliteitskader Nieuwegein, UMCU/Voswiz/Objectvision, Utrecht, Wageningen, Amsterdam

Reidsma, D. & H.J. de Vos (2018) De zorgconsument DISC, leefstijlen en hart- en vaatziekten (een verkenning door het EMC Nieuwegein en gezondheidscentrum De Roerdomp, Regiotafel Midden Nederland), Nieuwegein, juli 2018.

Vos de H.J. & G.J. Hagen (2018) Populatiemanagement voor huisartsen en zorggroepen (een verkenning door het EMC Nieuwegein en gezondheidscentrum De Roerdomp, Regiotafel Midden Nederland), Nieuwegein, juli 2018. [ download hier het document ]

Feijter de C. (2018) Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?” : een interview met Hugo de Vos.

Vos de H.J. & D. Andringa (2013) Wijkscan MENSplus gemeente de Bilt, ruimtelijke analyse ouderenzorg voor het ZONMW Op Éen Lijn-project “Geïntegreerde eerstelijnszorg in de Bilt (MENSplus)”.

Vos de H.J (2012) Juridische en organisatorische aspecten van het gebruik van medische gegevens voor Eerste Lijn in Cijfers. EIC/Voswiz, Utrecht/Wageningen. [ download hier het document ]

Vos de H.J. (2010) Vertrouwelijkheid een noodzakelijk instrument in de Geestelijke Gezondheidszorg: Controle over beheer en gebruik van Medische Gegevens en het Medisch Beroepsgeheim. Visiedocument over de verwerking van behandelgegevens in de GGZ, 4 april 2010, KDVP, Loenen. [ download hier het document ]

Vos de H.J. (2010) IT, Medisch beroepsgeheim en het DIS; presentatie over DIS en mogelijke alternatieven tijdens het congres “de Staat van de Privacy”, Tilburg 11 mei 2010.