Publicaties en papers

Vos de, H.J. (2023) Naar een te verantwoorden gegevensuitwisseling in de zorg. Amsterdam, Platform Burgerrechten en Stichting KDVP.

Vos de, H.J. (2018) De ontwikkeling van de ICT Gegevens-infrastructuur van de Overheid in relatie tot de 3 Gemeentelijke Decentralisaties in het Sociaal Domein. Essay over privacy in complexe data-infrastructuur. Voswiz, Wageningen, 1ste Concept – Juni 2018.

Vos de, H.J. (2018) Projectverslag Verkenning Monitoring voor kwaliteitskader Nieuwegein, UMCU/Voswiz/Objectvision, Utrecht, Wageningen, Amsterdam

Reidsma, D. & H.J. de Vos (2018) De zorgconsument DISC, leefstijlen en hart- en vaatziekten (een verkenning door het EMC Nieuwegein en gezondheidscentrum De Roerdomp, Regiotafel Midden Nederland), Nieuwegein, juli 2018.

Vos de H.J. & G.J. Hagen (2018) Populatiemanagement voor huisartsen en zorggroepen (een verkenning door het EMC Nieuwegein en gezondheidscentrum De Roerdomp, Regiotafel Midden Nederland), Nieuwegein, juli 2018. [ download hier het document ]

Feijter de C. (2018) Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?” : een interview met Hugo de Vos.

Vos de H.J. & D. Andringa (2013) Wijkscan MENSplus gemeente de Bilt, ruimtelijke analyse ouderenzorg voor het ZONMW Op Éen Lijn-project “Geïntegreerde eerstelijnszorg in de Bilt (MENSplus)”.

Vos de H.J (2012) Juridische en organisatorische aspecten van het gebruik van medische gegevens voor Eerste Lijn in Cijfers. EIC/Voswiz, Utrecht/Wageningen. [ download hier het document ]

Vos de H.J. (2010) Vertrouwelijkheid een noodzakelijk instrument in de Geestelijke Gezondheidszorg: Controle over beheer en gebruik van Medische Gegevens en het Medisch Beroepsgeheim. Visiedocument over de verwerking van behandelgegevens in de GGZ, 4 april 2010, KDVP, Loenen. [ download hier het document ]

Vos de H.J. (2010) IT, Medisch beroepsgeheim en het DIS; presentatie over DIS en mogelijke alternatieven tijdens het congres “de Staat van de Privacy”, Tilburg 11 mei 2010.